انتخاب صفحه

تخلیه بار شهرها

شمارهآدرسشهر
آقای ابراهیم پورنجف زاده۰۹۱۳۳۵۷۹۶۷۱بلواربهشتی ۱۰۰مترمانده به میدان چادرلو نمایندگی وطناردکان
آقای عبدالرضا عبادتی ۰۹۱۶۳۴۳۲۳۹۴دزفول حنب میدان تره بار خ تابستان نمایندگی وطناندیمشک
آقای مهدی قنبری ۰۹۱۱۱۸۳۲۹۳۳آستارا  بلوار سفیر امید روبروی پارکینگ بازارچه ساحلی نمایندگی وطنآستارا
آقای جمال محمدی۰۹۱۳۵۱۸۰۰۱۷یزد پایانه بار نمایندگی وطناشکذر
آقای جانعلی دشت افکن ۰۹۱۶۹۳۳۹۳۰۷میدان ثامن الائمه بلوار ثامن الائمه روبروی پمپ بنزین نمایندگی وطنآبادان
آقای عبدالرضا ذوالفقاری ۰۹۱۷۱۵۰۲۹۵۲میدان انقلاب ترمینال حمل و نقل اتوبوسرانی غرفه شماره ۲نمایندگی وطنآباده
آقای مهدی مومنی ۰۹۱۸۳۴۴۱۲۴۲خیابان ۱۵ خرداد خرداد شمالی جنب بانک تعاون نمایندگی وطنآبادانان
آقای محسن حیدری ۰۹۳۵۷۲۰۸۵۴۵آبعلی نمایاندگی وطنآبعلی
آقای رضا رئیسی ۰۹۱۹۱۸۰۴۹۷۰خیابان طالقانی بنیاد بلوارشهید طباطبایی کوچه نهم نمایندگی وطنآبیک
آقایان محمدرضا وعلی رسولی   09143014740تبریز دروازه تهران یک کیلوکتر بعد از هتلآذرشهر
آقای محمدالله آبادی ۰۹۱۱۷۶۸۸۸۷۴آزادشهر خیابان امام جنب پمپ بنزین نمایندگی وطنآزادشهر
آقای عزت اله جیریانی ۰۹۱۸۸۶۰۴۳۰۳اراک خیابان دانشگاه مجتمع تجاری امام علی نمایندگی وطنآستانه
آقای علیرضا یوسفی ۰۹۱۱۹۲۷۴۶۵۲آستانه اشرفیه- تازه آباد ملتی-بعد از خانه دانش آموز-نمایندگی وطنآستانه اشرفیه
آقای خلیل آزرنگ ۰۹۱۵۵۸۴۷۸۴۴بجنورد-خیابان باقرخان-نبش کوچه باقرخان۸ پلاک۴-نمایندگی وطنآشخانه
آقای سعید شریفات ۰۹۱۶۳۵۳۳۲۱۲امیدیه-میدان بسیج-جنب بانک مسکن-نمایندگی وطنآقاجاری
آقای بهروز میرزا علی ۰۹۱۱۱۷۱۴۳۲۶آق قلا-جاده گنبد-آخر بلوار-نمایندگی وطنآق قلا
آقای محمد پور محمدی ۰۹۱۱۱۲۷۸۶۸۰آمل-روبه روی پلیس راه سابق-آفتاب۹۴- نمایندگی ۹۴آمل
اقای حاتم مقدم ۰۹۱۹۳۴۲۲۷۰۸ابهر-شناد-میدان حر-خ کشاورز شرقی-  نمایندگی وطنابهر
آقای عبدالرضا ذوالفقاری ۰۹۱۷۱۵۰۲۹۵۲اباده-میدان انقلاب- ترمینال حمل و نقل اتوبوس رانی-غرفه شماره۲-نمایندگی وطنابرکوه
آقای عزت اله جیریانی ۰۹۱۸۸۶۰۴۳۰۳اراک خ دانشگاه-مجتمع تجاری امام علی(ع)-نمایندگی وطناراک
آقای عباس قلی زاده ۰۹۱۴۳۵۴۴۹۸۶اردبیل-میدان آزادگان-به طرف صدا و سیما-انتهای کوچه اوراق فروشان-نمایندگی وطناردبیل
اقای محسن ابراهیمی ۰۹۱۲۷۵۸۹۴۸۳اردستاناردستان
آقای احمد شاهوردی ۰۹۱۶۵۱۵۷۰۲۲شهرکرد-فن آوران-خیابان اول-نمایندگی وطناردل
آقای غلامحسین محمدی ۰۹۱۷۳۱۶۸۳۸۶سعادت شهر-بلوار معلم-جنب لوازم یدکیارسنجان
آقای حسن احمدی ۰۹۱۶۳۶۴۲۷۵۵ازنا-چالسبار-خیابان احمد خدابخشی- جنب آژانسازنا
شمارهآدرسشهر
آقای سعید غفاری نیا ۰۹۱۱۱۸۵۸۷۶۹تالش-بلوار امام رضا-روبه روی جهاد- خیابان سرواسالم
آقای مجتبی خلیلی ۰۹۱۸۳۱۴۱۶۹۵اسدآباد-شهرک احمد خمینی خیابان ۹دی- نبش کوچه شهید بختیاریاسدآباد
آقای محمدعلی حسنوند ۰۹۱۶۱۵۹۱۵۷۸الشتر-بلوار کلانتری –خ کشاورز نبش کوچه مسلم ندریالشتر
آقای مجید مرادی ۰۹۳۶۰۰۶۰۰۱۷الیگودرز -خ امام –نمایندگی وطنالیگودرز
آقای سید مهدی صادقی ۰۹۱۱۶۵۰۷۶۲۳رودسر-اول کمربندی –اول جاده کلکاسرااملش
آقای اعلاییان ۰۹۲۱۳۷۵۵۹۵۰مسجد سلیمان. نمایندگی وطناندیکا
آقای عبدالرضا عبادتی ۰۰۱۶۳۴۳۲۳۹۴دزفول –جنب میدان تره بار.خ تابستاناندیمشک
آقای کریم داووسی ۰۹۱۷۸۷۵۳۸۹۰اهرم-ابتدای جاده اهرم فراش بند- خیابان سعادت-کوچه صنوبر دوم-نمایندگی وطناهرم
آقای موسی عامری ۰۹۱۶۷۱۸۸۰۰۵اهواز-جاده کوت عبدالله- نبش بازار- جنب بیمه سامان-نمایندگی وطناهواز
آقای مجید عبید اوی ۰۹۳۹۶۱۸۰۶۲۹اهواز-انتهای سی متری-آخر خیابان آسفالت- بعد از پمپ بنزین- نمایندگی وطناهواز
آقای علی براجعه ۰۹۱۶۹۱۰۴۹۴۵اهواز-سه راه خرمشهر-پشت پمپ بنزین-روبه روی انبار بانک ملتاهواز
آقای محمدرضاو علی رسولی ۰۹۱۴۳۰۱۴۷۴۰تبریز-دروازه تهران-یک کیلومتر بعد از هتل-نمایندگی وطناسکو
آقای شریفات ۰۹۱۶۳۵۳۳۲۱۲امیدیه-میدان بسیج-جنب بانک-نمایندگی وطنامیدیه
آقای نادر صالحی ۰۹۱۴۱۴۱۶۵۹۳ارومیه-جاده دریا-۲۰۰متر مانده به زندان مرکزی-نمایندگی وطنارومیه
آقای علیرضا محمدی ۰۹۳۶۱۷۱۲۲۶۸زابل-بلوار شهید میرحسینی- میرحسینی۱۴ –نمایندگی وطنادیمی
آقای حمید نگهبان ۰۹۱۷۴۷۶۰۲۲۸استهبان- بلوار قایم- جنب کوچه مدرسه- نمایندگی وطناستهبان
آقای انصار علیزاده ۰۹۱۸۸۳۲۸۶۵۵اسلام آباد غرب-بعد از باغ رضا- شهرک بدره ای- نمایندگی وطناسلام آباد غرب
آقای جواد تمیزی ۰۹۱۵۹۸۴۷۹۱۲اسفراین-خ انقلاب-انقلاب۱۴- نمایندگی وطناسفراین
آقای جمال محمدی ۰۹۱۳۵۱۸۰۰۱۷یزد-پایانه بار-نمایندگی وطناشکذر
آقای ادریس نادری ۰۹۱۴۵۰۵۴۹۹۵اشنویه-خ شهید بهشتی- فلکه حلبچه –نبش کمربندیاشنویه
آدرسشمارهشهر
اصفهان-شاپورجدید-انتهای خ امیرکبیر-نمایندگی وطنآقای علی خانی فر ۰۹۱۲۷۶۴۰۶۶۱اصفهان
آباده-میدان انقلاب-ترمینال حمل و نقل اتوبوس رانی-غرفه شماره ۲-نمایندگی وطنآقای عبدالرضا ذوالفقاری۰۹۱۷۱۵۰۲۹۵۲اقلید
لار-بزرگراه دکتر دادمان-بعد از بیمارستان- روبه روی دامپزشکی- نمایندگی وطنآقای زین العابدین آزادی ۰۹۱۷۷۸۲۶۰۳۴اوز
ایذه-سربنات-ابتدای بلوار امام رضاآقای هادی علیرضایی ۰۹۱۶۶۹۰۷۶۶۲ایذه
ایرانشهر-بلوار امام خمینی(ره) جنب بانک رفاه شعبه مرکزیآقای حاج مسعود رسولی ۰۹۱۵۶۴۰۶۳۵۷ایرانشهر
نور-کیلومتر۴-جاده ی نور-چمستان- ۱۰۰متر جلوتر از معاینه فنی-ابتدای خیابان دشت نورآقای داریوش مقصودی ۰۹۱۱۱۲۷۱۳۹۲ایزدشهر
ایلام-اول جاده مهران-بالاتر از سپاه امیرالمومنین-داخل تره بار قدیمآقای میرزا نیکبخت ۰۹۱۸۵۴۹۰۸۷۷ایلام
ایوان غرب-خیابان امیرکبیرآقای عزت اله لطفی ۰۹۱۸۹۴۰۵۷۲۶ایوان غرب
بابلسر-میدان امام حسین(ع)-ابتدای جاده شورکآقای صبحان علی نیا ۰۹۱۱۸۱۲۶۶۱۶بابلسر
بادرود-خ امام-کوچه شهیدپروینی-کوچه سهراب سپهری پلاک۱۰آقای احمد سپهری ۰۹۱۳۳۶۲۱۲۰۰بادرود
ماکو-ابتدای خیابان طالقانیآقای اکبر تقی زاده ۰۹۱۴۹۶۰۹۰۶۵بازرگان
باغملک-م معلم-خ امامت-جنب دامپزشکیآقای خیراله علی بخشی ۰۹۱۶۹۹۳۳۴۷۶باغملک
یزد-پایانه یارآقای جمال محمدی ۰۹۱۳۵۱۸۰۰۱۷بافق
بانه-بلوار مرزداران-چهار راه مسجد- نرسیده به باسکولآقای حسین کتابی ۰۹۱۴۹۸۰۶۸۱۹بانه
بجنورد-خیابان باقرخان- نبش کوچه باقرخان پلاک۸آقای خلیل ازرنگ ۰۹۱۵۵۸۴۷۸۴۴بجنورد
برازجان-ورودی بوشهر برازجان-کنار تالار-نمایندگی وطناقای اکبر قاسمی ۰۹۱۷۹۰۶۵۲۹۵برازجان
کاشمر-خیابان قائم-انتهای قائم۲۱-نسیم ۱۶-پلاک ۱۶-نمایندگی وطناقای حسین احمدی ۰۹۱۵۵۳۱۲۷۱۹بردسکن
کرمان-جاده تهران-ما بین پل راه آهنوسه راهی قائم آبادآقای ایمان ارکیان ۰۹۱۳۱۴۰۶۰۹۸بردسیر
بروجرد-انتهای خیابان بهار-نرسیده به میدان عشایر-پایین تراز حسینیهاقای ناصر مرادی ۰۹۱۶۳۹۹۳۰۵۱بروجرد
بروجن-اول جاده مبارکه-جنب تالار پذیراییاقای رضا قلی پور حیدر ۰۹۱۳۰۵۸۱۳۷۱بروجن
اهواز-انتهای سی متریآخر خیابان آسفالت-بعداز پمپ بنزینآقای مجید عبیدوانی ۰۹۳۹۶۱۸۰۶۲۹بستان
بم-خیابان باربری هاآقای اکبر شکرانی ۰۹۱۳۳۴۶۶۰۰۵بم
شهر کرد –فن اوران-خیابان اولآقای احمد شاهوردی ۰۹۱۶۵۱۵۷۰۲۲بن
بناب-سه راه میاندواب-میدان امیر کبیرآقای جواد پور صادق ۰۹۱۴۳۱۶۹۰۴۹بناب
ماهشهر-سایت صنعتی-روبه روی آشپزخانهشعبه وطن ۰۹۱۶۰۸۹۹۹۱۹بندر امام خمینی
بندر انزلی-خیابان شهید تقی پدر صفتآقای فرهاد صفایی پور ۰۹۱۱۳۸۱۱۳۳۷بندر انزلی
بندر ترکمن-خیابان آزادی-آزادی ۱۶آثای عبدالعزیزمردانی ۰۹۱۱۳۷۳۳۰۷۶بندر ترکمن
بندر کنگ-سه راه وحدتآقای یوسف پورلشتقانی ۰۱۳۳۰۶۰۵۰۳بندرجارک
بندر کنگ-سه راه وحدتآقای یوسف پورلشتقانی ۰۹۱۳۳۰۶۰۵۰۳بندر لنگه
بندر کنگ-سه راه وحدتآقای یوسف پورلشتقانی ۰۹۱۳۳۰۶۰۵۰۳بندر کنگ
مقابل ترمینال مسافربریآقای مصطفی محمدی ۰۹۱۷۲۶۹۶۱۹۶بندر گناوه
بندر عباس-خیابان نخل ناخدا-چهار راه فنی حرفه ای-خ کارآقای سید مرتضی رعیت ۰۹۱۷۱۶۱۹۵۴۳بندرعباس
آباده-میدان انقلاب=ترمینال حمل و نقل اتوبسرانی-غرفه شماره ۲اقای عبدارضا ذولفقاری ۰۹۱۷۱۵۰۲۹۵۲بوانات
بوشهر خیابان شهرک نفت-بلوار صدراآقای نعمت الله موسوی ۰۹۱۷۷۷۶۲۶۵۴بوشهر
بوکان-فلکه آزادگان-انتهای خیابان بانهآقای رضا پناه ۰۹۱۴۹۸۱۲۹۲۱بوکان
بومهن-نمایندگی وطنآقای محسن حیدری ۰۹۳۵۷۲۰۸۵۴۵بومهن
همدان-میدان امام حسین-اول بلوار بهشتآقای سعید هوشنگی ۰۹۱۸۹۱۲۱۳۱۵بهار
بهبهان-جاده کمربندی تره بارآقای رحمت الله توکل ۰۹۱۶۳۷۱۱۴۹۱بهبهان
بهشهر-خلیل شهر-جاده سراسبیل-روبه روی بانک ملی-جنب تراشکاریاقای محمد اسماعیلیان واعظیان ۰۹۱۱۹۵۴۰۵۷۵بهشهر
بیجار-چهارراه شهرداری-خیابان شهدا-ساختمان خدمات درمانیاقای هاشم عزیزی ۰۹۱۸۷۸۰۶۱۵۰بیجار
بیرجند پایانه حمل و نقد-غرفه۳آقای علیرضا خسروی ۰۹۱۵۹۶۱۲۰۸۱بیرجند
مسجد سلیمان-نمایندگی وطنآقای اعلائیان ۰۹۲۱۳۷۵۵۹۵۰پارسیان
سعادت شهر فارس-بلوار معلم-جنب لوازم یدکیاقای غلامحسین محمدی ۰۹۱۷۳۱۶۸۳۸۶پاسارگاد
پاوه—خیابان ۲۶مرداد-جنب مسجد نبی-روبه روی نانواییآقای وزیر نادری ۰۹۱۸۳۳۳۰۷۴۷پاوه
پردیس-نمایندگی وطنآقای محسن حیدری ۰۹۳۵۷۲۰۸۵۴۵پردیس
تالش-بلوار امام رضا-روبه رو جهاد-خیابان سرواقای سعید غفاری نیا ۰۹۱۱۱۸۵۸۷۶۹پره سر
پل دختر-کوی بسیجیان-پشت بیمارستان-کوچه پنجماقای حسن اصلانی ۰۹۳۸۶۸۱۴۵۹۵پلدختر
خیابان امام رضا-جنب جوشکاری جعفریاقای خالقی ۰۹۱۱۳۲۳۵۲۴۳پل سفید
ماکو-ابتدای خیابان طالقانیاقای اکبرتقی زاده ۰۹۱۴۹۶۰۹۰۶۵پلدشت
پیرانشهر-کمربندی-میدان هوا شناسی-خیابان وفاییاقای کریم خضری ۰۹۱۴۴۴۲۸۷۳۲پیرانشهر
سربندر-نمایندگی وطنشعبه وطن ۰۹۱۶۰۸۹۹۹۱۹سربندر
فریدون کنار-جنب میدان درنااقای مهدی انسانی ۰۹۱۱۱۱۱۹۲۴۲سرخ رود
سردشت-خیابان بسیج به طرف تالار-انتهای کشتارگاه قدیمآقای اوات حمزه پور ۰۹۱۴۷۱۷۲۴۵۸سر دشت
سرپل ذهاب-خیابان ترمینال-کوچه سید شریفآقای عبدارضا کاظمی ۰۹۱۸۱۲۸۱۴۶۲سرپل ذهاب
اردبیل-میدان آزادگان-دویست متر به طرف صدا سیما-انتهای کوچه اوراق فروشانآقای عباس قلی زاده ۰۹۱۴۳۵۴۴۹۸۶سرعین
شیراز-بلوار ابوذر غفاری-روبه روی امام زاده محمد خیابان کارآقای کریم عبدی ۰۹۱۷۷۱۰۲۵۵۹سروستان
سعاغدت شهر-بلوار معلم-جنب لوازم یدکیآقای غلامحسین محمدی ۰۹۱۷۳۱۶۸۳۸۶سعادت شهر
سقز-صالح آباد جنب مسجد جامع کوچه زیتون ۲آقای حسن فرجی ۰۹۱۸۸۷۵۵۵۲۵سقز
سبزوار-کمربندی جنب پمپ بنزین صفار-روبه روی فنی حرفه ای دخترانهآقای سعید قره قلی ۰۹۱۵۱۷۳۴۶۸۶سلطان آباد
زنجان-خیابان خیام غربی-میدان فلسطین –جنب آموزش پرورش سابقآقای صادق محمدی ۰۹۱۲۵۴۱۶۹۳۸سلطانیه
سلماس-کلیومتر جاده یک تبریزآقای قنبر قنبرزاده ۰۹۱۴۳۴۰۴۹۸۹سلماس
چالوس-خیابان ۱۷ شهریور-دویست متر مانده به هتلآقای سیاوش محمدی ۰۹۱۱۱۹۱۲۱۹۶سلمان شهر
سمنان-کلیو متر یک جاده نظامی خیابان شهید احمد پناهیآقای علی مهدی نژاد ۰۹۱۲۳۳۱۹۶۱۱سمنان
شهرضا-ابتدای جاده شیراز صنایع کارگاهی امیر کبیر خیابان سومآقایان اکبر و ابراهیم دهقان ۰۹۱۳۸۲۱۷۷۵۱سمیرم
سنقر کلپایی-خیابان شهید مدنی-شهرک شهدا جنب ورزشگاهآقای سجاد زارع ۰۹۱۸۹۳۹۳۷۴۹سنقرکلپایی
سنندج-فیض آباد میدان سهروردی-روبه روی ترمینال اسبق سقز ومریوان شهرک فرشبافانآقای جمال شریفی ۰۹۱۸۸۷۱۱۹۲۶سنندج
اهواز-سی متری اخر خیابان اسفالت بعد از پمپ بنزینآقای مجید عبیداوی ۰۹۳۹۶۱۸۰۶۲۹سوسنگرد
سیرجان-بلوار سید احمد خمینی-جنب اداره گازآقای جوان لری ۰۹۱۳۱۷۹۶۹۳۵سیرجان
سعادت شهر-علی آباد کمین –جنب لوازم یدکیآقای غلامحسین محمدی ۰۹۱۷۳۱۶۸۳۸۶سیوند
بندر ترکمن-خیابان آزادی-آزادی ۱۶آقای عبدل عزیز مردانی ۰۹۱۱۳۷۳۳۰۷۶سیمین شهر
شادگان-خیابان باهنر –باهنرشرقی نرسیده به پل الغدیرآقای غلامرضا نعامی ۰۹۱۶۱۳۱۸۲۸۴شادگان
اراک-خیابان دانشگاه مجتمع تجاری امام علی( ع)اقای عزت الله جیریایی ۰۹۱۸۸۶۰۴۳۰۳شازند
شاهرود-سرچشمه میدان حسینی شاهرودی-جنب پمپ گاز جدیدآقای مرتضی اسلامی ۰۹۱۲۷۷۳۳۰۳۶شاهرود
اصفهان-شاپور جدید-انتهای خیابان امیر کبیرآقای علی خانی فر ۰۹۱۲۷۶۴۰۶۶۱شاهین شهر
فومن-بلوار شهید افتخاری-جنب اموزشگاه رانندگیآقای شاهرخ نادم ۰۹۱۱۳۳۹۵۶۸۶شفت
شهر کرد-فن آوران خیابان اولآقای احمد شاهوردی ۰۹۱۶۵۱۵۷۰۲۲شلمزار
شوش-خیابان ۷ تیر-روبه روی تاکسی تلفنیآقای مهدی ال کثیر ۰۹۱۶۳۴۱۲۸۱۳شوش
شوشتر-اول جاده شوشتر-مسجد سلیمان –شهرک صنعتیآقای روح الله مکوندی ۰۹۱۶۳۲۲۵۰۷۱شوشتر
ساوه-پیکنیک گاز-کوچه صیاد شیرازی ۳-سمت چپ جنب لوازم خانگیآقای حسین فتحیان ۰۹۱۹۶۵۶۱۵۳۸شهر صنعتی کاوه
                    شهرضا-نمایندگی وطنآقای حسین ابراهیمی ۰۹۱۲۷۵۸۹۴۸۳شهرضا
شهر کرد-فن آوران  خیابان اولآقای احمد شاهوردی ۰۹۱۶۵۱۵۷۰۲۲شهر کرد
شیراز-خیابان ابوذر غفاری روبه روی امام زاده –خیابان کارآقای کریم عبیدی یک ۰۹۱۷۷۱۰۲۵۵۹شیراز
شیراز جاده بوشهر ترمینال باربری داخل محوطه پارکینگ انبارشماره دومسعود شجاعی ۰۹۱۷۳۰۲۹۰۶۱شیراز
خیابان شهید تیموری روبروی کلانتری جنب تاکسی تلفنیآقای بهروز صادقی ۰۹۱۱۲۲۸۳۰۲۸شیرگاه
شیروان کمربندی قدیم دور میدان دانش آموزآقای علی اکبر نیازی ۰۹۱۵۹۸۳۴۵۹۲شیروان
تنکابن ساحل طلایی کوچه ایران خودرو سابقآقای سید محمد مومنی ۰۹۱۱۱۹۴۴۴۲۷شیرود
ابهرشتاد میدان حر خیابان کشاورز شرقیآقای حاتم مقدم ۰۹۱۹۳۴۲۲۷۰۸صائین قلعه
کنگاور شهرک آموزگار خیابان فردوسیآقای حمزه خزایی ۰۹۱۸۹۳۸۶۹۸۷صحنه
اباده میدان انقلاب ترمینال حمل نقل اتوبوسرانیآقای عبدالرضا ذوالفقاری ۰۹۱۷۱۵۰۲۹۵۲صفا شهر
تبریز دروازه تهران یک کیلومتر بعد از هتل  آقایان محمدرضا وعلی رسولی ۰۹۱۴۳۰۱۴۷۴۰صوفیان
صومعه سرا چهار راه خاکیان اول جاده صومعه سراآقای شاهرخ نادم ۰۹۱۱۳۳۹۵۶۸۶                   صومعه سرا
آدرسشمارهشهر
طبس-میدان آزادی-بلوار ۲۲بهمن- نبش ۲۲بهمن شمالیآقای جواد محبوبی ۰۹۱۳۹۶۷۹۸۲۰طبس
تنکابن-ساحل طلایی-کوچه ایران خودروی سابقآقای سید محمد مومنی ۰۹۱۱۱۹۴۴۴۲۷عباس آباد
منطقه ویژه ی اقتصادی-ورودی دوم نخل تقیآقای غلامرضا غلامی ۰۹۱۷۸۰۸۸۹۳۰عسلویه
علی آباد کتول-میدان شهدا-۳۰متری جنوبیخانم علی آبادی ۰۹۱۱۳۷۳۰۴۱۸علی آباد کتول
لامرد-بلوار شهید نعیمی-کیلومتر یکم فرمانداریآقای عبدالحمید وثوق ۰۹۱۷۱۸۲۵۴۱۹علی مرودشت
جیرفت-میدان شاهد-بلوار جانبازانآقای افشین دهقانی ۰۹۱۳۱۴۰۱۲۹۷عنبر آباد
شهرکرد-فناوران- خیابان اولآقای احمد شاهوردی ۰۹۱۶۵۱۵۷۰۲۲فارسان
قوچان-خیابان اصلی جاده سنتو-بعد از نمایندگیآقای موسی بهروی ۰۹۱۵۹۸۲۱۰۴۵فاروج
همدان-میدان امام حسین- اول بلوار بهشتآقای سعید هوشنگی
۰۹۱۸۹۱۲۱۳۱۵
فامنین
شهرکرد-فن آوران- خیابان اولآقای احمد شاهوردی ۰۹۱۲۵۱۵۷۰۲۲فرخ شهر
فردوس-خیابان شهداآقای مجید ابراهیمی ۰۹۱۵۳۳۴۰۰۲۸فردوس
اراک-خیابان دانشگاه- مجتمع تجاری امام علیآقای عزت الله جیریایی ۰۹۱۸۸۶۰۴۳۰۳فرمهین
فریدون کنار-جنب میدان درناآقای مهدی احسانی ۰۹۱۱۱۱۱۹۲۴۲فریدون کنار
فسا-ابتدای بلوار کدیوریآقای سیدمحمدرضا صحبتی ۰۹۱۷۶۱۰۴۲۶۸فسا
اصفهان-شاپور جدید- انتهای خ امیرکبیرآقای علی خانی فر ۰۹۱۲۷۶۴۰۶۶۱فلاورجان
آدرسشمارهشهر
اصفهان-شاپور جدید- انتهای خ امیرکبیرآقای علی خانی فر ۰۹۱۲۷۶۴۰۶۶۱فولاد شهر و ذوب آهن
فومن-بلوار شهید افتخاری-جنب آموزشگاه رانندگیآقای شاهرخ نادم ۰۹۱۱۳۳۹۵۶۸۶فومن
شیراز-بلوار ابوذر غفاری-روبروی امامزاده-خیابان کارآقای کریم عبدی ۰۹۱۷۷۱۰۲۵۵۹فیروز آباد
فیروزکوهآقای محسن حیدری ۰۹۳۵۷۲۰۸۵۴۵فیروزکوه
سعادت شهر-بلوار معلم- جنب لوازم یدکیآقای غلام حسین محمدی ۰۹۱۷۳۱۶۸۳۸۶قادر آباد
قائمشهر-جاده کیاکالا-نرسیده به اداره برقآقای حسین امیری ۰۹۱۱۳۲۳۰۴۹۱قائم شهر
قائن-چهارراه کشاورزی-جنب مجتمع امور صنفیآقای امیرافروزی ۰۹۱۵۳۶۳۹۸۳۱قائن
قروه-بلوار غدیر خمآقای خداداد صحرایی ۰۹۱۸۳۷۰۹۰۳۷قروه
قزوینآقای محمد جوادی ۰۹۱۲۲۱۳۱۲۰۷قزوین
جزیره قشم-شهرک صنعتی طولا- جنب هتلآقای نورالله سپاهیان ۰۹۱۹۷۳۴۶۵۰۳قشم
سرپل ذهاب-خیابان ترمینال- کوچه سید شریفآقای عبدالرضا کاظمی ۰۹۱۸۱۲۸۱۴۶۲قصرشیرین
مسجد سلیمانآقای اعلایان ۰۹۲۱۳۷۵۵۹۵۰قلعه تول
قم- میدان نواب-ابتدای بلوار امام موسی صدرآقای داود عباسپور ۰۹۱۲۶۵۲۱۶۸۴قم
قوچان-خیابان اصلی جاده سنتو-بعد از نمایندگیآقای موسی بهروزی ۰۹۱۵۹۸۲۱۰۴۵قوچان
شهرکرد-فن آوران-خ اولآقای احمد شاهرودی ۰۹۱۶۵۱۵۷۰۲۲کارون ناحیه۴صنعتی
کازرون خ پزشکانآقای علی علی نژاد ۰۹۱۷۱۲۱۳۲۰۷کازرون
آدرسشمارهشهر
کاشان-بلوار قطب راوندی- کوچه ی تعاونی شیشهآقای بهزاد سلیمانی ۰۹۱۳۱۶۳۴۷۸۴کاشان
کاشمر- خیابان قائم-انتهای قائم ۲۱-نسیم۱۶-پلاک۱۶آقای حسین احمدی ۰۹۱۵۵۳۱۲۷۱۹کاشمر
کامیاران-شهرک بعثت- خیابان کورانآقای یزدان باتمانی ۰۹۱۸۹۹۸۱۰۶۵کامیاران
همدان-میدان امام حسین-اول بلوار بهشتآقای سعید هوشنگی ۰۹۱۸۹۱۲۱۳۱۵کبودر آهنگ
کرجآقای احسان یگانه ۰۹۱۲۸۹۹۵۲۰۷کرج
کردکوی-بلوار امام رضا(ع) روبروی فرمانداریآقای موسی مصدق ۰۹۱۱۹۶۶۱۴۲۶کردکوی
کرمان-جاده تهران- مابین پل راه آهن و سه راهی قائم آبادآقای ایمان ارکیان ۰۹۱۳۱۴۰۶۰۹۸کرمان
کرمانشاه-جاده دولت آباد-خیابان سوم-روبروی بازارآقای میرزا احمد علیخانی ۰۹۱۸۸۵۹۱۰۵۹کرمانشاه
کلاچای-نودهنبش خیابان پاسدارانآقای ارسلان محمدی ۰۹۱۱۲۴۵۸۴۴۰کلاچای
چالوس-خیابان۱۷شهریور- ۲۰۰متر مانده به هتلآقای سیاوش محمدی ۰۹۱۱۱۹۱۲۱۹۶کلارآباد
اراک-خ دانشگاه- مجتمع تجاری امام علی(ع)آقای عزت الله جیریایی ۰۹۱۸۸۶۰۴۳۰۳کمیجان
کنگان-خیابان طالقانی- خ آزادگان-ابتدای فرعی۳- جنب مدرسهآقای حسین ضاحک ۰۹۱۷۱۷۴۱۴۳۷کنگان
کنگاور-شهرک آموزگار-خیابان فردوسیآقای حمزه خزایی ۰۹۱۸۹۳۸۶۹۸۷کنگاور
شیراز-بلوار ابوذر غفاری- روبروی امام زاده محمد-خیابان کار  آقای کریم عبدی ۰۹۱۷۷۱۰۲۵۵۹کوار
آستانه اشرفیه- تازه آباد ملتی بعد از خانه دانش آموزآقای علیرضا یوسفی
۰۹۱۱۹۲۷۴۶۵۲
کوچصفهان
شهرکرد.فناوران .خ اولآقای احمد شاه وردی ۰۹۱۶۵۱۵۷۰۲۲کوهرنگ
کوهدشت-بلوارسیاه-خ کارگر  آقای سعید امانی نژاد ۰۹۱۶۵۱۹۶۹۰۹کوهدشت
کهنوج-خیابان ولیعصر- جنب میدان توحیدآقای عبدالله بهزادی ۰۹۱۳۷۵۵۹۵۴۹کهنوج
خیابان درخت سبز-صنعت۳-داخل  انبارآقای جعفری ۰۹۱۷۶۴۶۵۸۵۰کیش
مینودشت-ابتدای جاده گنبد- جنب پمپ گازآقای علی شاملو ۰۹۱۱۳۷۲۲۸۷۵گالیکش
مسجد سلیمانآقای اعلائیان ۰۹۲۱۳۷۵۵۹۵۰گتوند
گچساران-پانصد دستگاه-سمت راست- شهرک معلم- روبه روی مسجدآقای غلام شرافتی ۰۹۱۷۳۴۲۱۷۳۸گچساران
لار-بزرگراه دکتر دادمان- بعد از بیمارستان-روبروی اداره دامپزشکیآقای زین العابدین آزادی ۰۹۱۷۷۸۲۶۰۳۴گراش
گرگان-خ جرجان-جرجان۲۰آقای حکیم قربانی ۰۹۳۹۱۹۶۲۸۰۴گرگان
بلوار راه آهن- ابتدای جاده حسین آبادآقای رمضان بلوچی ۰۹۱۲۵۳۱۶۳۰۹گرمسار
گلپایگان-کیلومتر ۵ جاده خوانسار-جنب پست برق خوانسارآقای محمد مجاهدی ۰۹۱۳۹۷۱۱۹۴۱گلپایگان
مسجد سلیمانآقای اعلائیان ۰۹۲۱۳۷۵۵۹۵۰گله دار
بندر ترکمن- خیابان آزادی- آزادی۱۶آقای عبدالعزیز مردانی ۰۹۱۱۳۷۳۳۰۷۶گمیشان
گناباد-سه راهی مند-جنب درمانگاهآقای ابولقاسم غلامی ۰۹۱۵۵۳۳۳۹۸۲گناباد
گنبد کاووس-فلکه امام علی- خیابان یاس-کوچه بهارهآقای جمشید کر   09112761734گنبد کاووس
سرپل ذهاب- خیابان ترمینال-کوچه سید شریفآقای عبدالرضا کاظمی ۰۹۱۸۱۲۸۱۴۶۲گیلان غرب
گیلاوندآقای محسن حیدری ۰۹۳۵۷۲۰۸۵۴۵گیلاوند
لار-بزرگراه دکتر دادمان-بعد از بیمارستان-روبه روی اداره دامپزشکیآقای زین العابدین آزادی ۰۹۱۷۷۸۲۶۰۳۴لار
لار-بزرگراه دکتر دادمان-بعد از بیمارستان-روبه روی اداره دامپزشکیآقای زین العابدین آزادی ۰۹۱۷۷۸۲۶۰۳۴لارستان
همدان-میدان امام حسین- اول بلوار بهشتآقای سعید هوشنگی ۰۹۱۸۹۱۲۱۳۱۵لالجین
مسجد سلیمانآقای اعلائیان ۰۹۲۱۳۷۵۵۹۵۰لالی
لامرد-بلوار شهید نعیمی-کیلومتر یکم فرمانداریآقای عبدالحمید وثوق ۰۹۱۷۱۸۲۵۴۱۹لامرد
لاهیجان. جاده رودبنه.نرسیده به مسجد برادران.جنب پست بانکآقای تورج بی آزار ۰۹۱۱۳۴۱۵۷۶۹لاهیجان
بروجن. اول جاده مبارکه.جنب تالار پذیراییآقای رضا قلی پور حیدر ۰۹۱۳۰۵۸۱۳۷۱لردگان
لنگرود. خ سعدی .کلیدبر.نبش میدان الغدیرآقای سید محمد حسینی ۰۹۱۱۳۴۵۶۱۲۸لنگرود
لوشان.خ امام .جنب پمپ بنزینآقای علی چگینی ۰۹۱۱۹۲۸۱۰۴۲لوشان
ایلام. اول جاده مهران. بالاتر از سپاه امیرالمومنین داخل تره بار قدیمآقای میرزا نیکبخت ۰۹۱۸۵۴۹۰۸۷۷لومار
آستارا .بلوار سفیر امید روبروی پارکینگ بازارچه ساحلیآقای مهدی قنبری ۰۹۱۱۱۸۳۲۹۳۳لوندویل
تالش.بلوار امام رضا.روبروی جهاد . خ سروآقای سعید غفاری نیا ۰۹۱۱۱۸۵۸۷۶۹لیسار
ماکو.ابتدای خ طالقانیآقای اکبر تقی زاده ۰۹۱۴۹۶۰۹۰۶۵ماکو
ماهشهر . سایت صنعتی روبروی آشپزخانهشعبه وطن ۰۹۱۶۰۸۹۹۹۱۹ماهشهر
اصفهان. شاپور جدید . انتهای خ امیر کبیرآقای علی خانی فر ۰۹۱۲۷۶۴۰۶۶۱مبارکه
چالوش. خ ۱۷ شهریور .۲۰۰ متر مانده به هتلآقای سیاوش محمدیس نظری ۰۹۱۱۱۹۱۲۱۹۶متل قو
رفسنجان. ابتدای بزرگراه خلیج فارسآقای حسین امیری ۰۹۱۳۱۹۳۹۸۲۲مجتمع مس سرچشمه
دلیجان. خ شهید باهنر . کوچه باغچه ترنجآقای حامد حیدری ۰۹۳۷۲۷۹۷۸۱۰محلات
محمود آباد. خ امام .خ نسیم ۷۱آقای ابوالحسن ذبیحی ۰۹۳۶۰۹۲۶۵۲۲محمودآباد
مراغه . اتوبان امیرکبیرآقای مهدی سیدتاش ۰۹۱۴۳۲۲۳۸۴۴مراغه
چالوش. خ ۱۷ شهریور .۲۰۰ متر مانده به هتلآقای سیاوش محمدی ۰۹۱۱۱۹۱۲۱۹۶مرزن آباد
مرند. جاده بازرگان. جنب سندیکای کامیون دارانآقای سید حسن طیاری ۰۹۱۴۴۹۱۶۳۲۳مرند
مرودشت. کمربندی بعد از بیمارستان و پمپ گازآقای عباس عسگری ۰۹۱۷۸۳۳۴۲۶۱مرودشت
مریوان. بلواررسالت.آقای فاتح علیزاده ۰۹۱۸۸۷۵۱۰۶۴مریوان
مسجد سلیمان وآقای اعلائیان ۰۹۲۱۳۷۵۵۹۵۰مسجدسلیمان
انتهای بلوار سیدآبادآقای اسماعیل و یوسف یار محمدی ۰۹۱۴۴۵۳۵۶۵۰مشکین شهر
مشهد.خ ۱۷ شهریور. نبش ۱۷ شهریور پانزدهمآقای ولی الله ریاحی ۰۹۱۲۱۳۶۰۱۳۸مشهد۱جام گستر
خ سیدی .خلج ۶آقای حسن و اصغر باباپور ۰۹۱۵۷۷۳۹۰۰۷مشهد ۲ شاهین بار    
ملایر. میدان تعاون بلوار خلیج فارس .روبروی کارخانهآقای علی کولیوند ۰۹۱۸۷۰۴۱۳۸۳ملایر
ملکان. خ کمربندیآقای حسنعلی عصری ۰۹۱۴۱۲۱۳۳۴۵ملکان
ایلام . اول جاده مهران. بالاتر از سپاه امیرالمومنینآقای میرزا نیکبخت ۰۹۱۸۵۴۹۰۸۷۷ملک شاه
منجیل. خ امام خمینی. جنب مسجد طاهریه روبروی آشپزخانهآقای حامد کریمی ۰۹۱۱۸۲۶۴۷۱۵منجیل
مهاباد. بلوار پرستار .جنب پمپ گازآقای سعدی و دلوان جهاندیده ۰۹۱۴۴۲۰۶۷۴۷مهاباد
مهابادآقای محسن ابراهیمی ۰۹۱۲۷۵۸۹۴۸۳مهاباد(اصفهان)
اراک. خ دانشگاه مجتمع تجاری امام علی عآقای عزت الله جیریایی ۰۹۱۸۸۶۰۴۳۰۳مهاجران
ایلام . اول جاده مهران بالاتر ازسپاه امیرالمومنینآقای میرزا نیکبخت ۰۹۱۸۵۴۹۰۸۷۷مهران
سراب. خ مطهری جنوبی.جنب مطبآقای فرهاد منزوی ۰۹۱۴۹۳۱۹۳۸۳مهربان
Call Now Button
Translate »
WeCreativez WhatsApp Support
کارشناسان فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. از ما چیزی بپرسید!
👋 سلام ، چگونه می توانم کمک کنم؟