تجهیزات لبنیاتی

09128007182 کارشناس فروش خانم نصری

تجهیزات لبنیاتی


پاتیل شیر ۲۰۰ لیتری

پاتیل شیر ۲۰۰ لیتری

37,000,000 تومان
پاتیل شیر ۳۰۰لیتری

پاتیل شیر ۳۰۰لیتری

39,000,000 تومان
پاتیل شیر ۵۰۰ لیتری

پاتیل شیر ۵۰۰ لیتری

44,000,000 تومان
پاتیل شیر ۷۰۰ لیتری

پاتیل شیر ۷۰۰ لیتری

تماس بگیرید
پاتیل شیر ۸۰۰ لیتری

پاتیل شیر ۸۰۰ لیتری

تماس بگیرید

سوالی دارید؟ بپرسید...

Loading...
(اختیاری)
تماس بگیرید